Eurofins

Eurofins (Steins Laboratorium) er en kemisk analysevirksomhed.

Alt stålarbejde skal, som regel, være rustfrit og udover diverse stikvogne anvendes VF Stålindustri også til fremstilling af analysemaskiner som nedenstående.

I den forbindelse fremstilles også rustfrie computerskabe.