Færch Plast

Færch Plast støber og producerer plastemballage til fødevareindustrien.​

Til produktionen fremstiller VF Stålindustri en lang række konstruktioner og systemer.

Billedet til højre viser en scrapfolieopruller, som samler rest-plasten fra en dybtrækker, hvilket automatiserer processen fuldstændig og gør, at man ikke skal bruge tid på tømme rullen.

Her ses den på maskinen:
Og herunder oprulningsfunktionen med en (rød) føler, som giver signal, når rullen er fuld:

​Til Færch Plasts produktionssetup fremstiller VF Stålindustri også forskellige trapper og reposer.

På Færch Plast’s højlager har VF Stålindustri lavet den automatiske drejestation, som roterer plastrullen og gør den klar til afhentning af lagerrobotten.